Szczecin i całe województwo zachodnio – pomorskie są obszarami, gdzie z powodzeniem funkcjonuje duża liczba firm transportowych. Powodów takiego stanu rzeczy jest z pewnością co najmniej kilka, jednak moim zdaniem głównym z nich jest położenie geograficzne tego właśnie miasta i regionu.

Transport towarów z Chin w Szczecinie

Bliskość zachodniej granicy, obecność rzeki Odry oraz dostęp do Morza Bałtyckiego to najważniejsze z nich. Uwarunkowanie te przyczyniły się bez wątpienia do powstania w tym mieście portu, na terenie którego funkcjonuje dużo firm z różnych sektorów, między innymi firm transportowych i spedycyjnych.

Obecnie coraz większego znaczenia dla rodzimego przemysłu nabiera import towarów. Każdego dnia do portu przypływają statki transportujące kontenery zawierające towary z Chin, Indii, Pakistanu, czy Brazylii. Kontenery te muszą zostać rozładowane, a przywiezione towary rozwiezione po całej Polsce i innych krajach Unii Europejskiej.

Biznes transportowy na towarach z Chin

Dlatego też można pokusić się o opinię, że import towarów nie tylko ogranicza miejsca pracy, ale także je stwarza. Na terenie portu działa wiele firm, które zatrudniają osoby odpowiedzialne za rozładunek i rozdysponowanie przywiezionych towarów z Chin i innych krajów. Towary z Azji stają się coraz bardziej popularne na rynkach europejskich nie tylko ze względu na swoją konkurencyjną cenę, ale także ze względu na ich coraz większą dostępność.

Opanowały one bowiem większość segmentów rynku. W Polsce i Europie istnieje wiele firm, które wyspecjalizowały się w obsłudze importu. Sprawia to, że każdy kto tylko chce może sprowadzić sobie dowolny niemal towar z dowolnego kraju.

Przykładową ofertę firmy o specjalności import towarów można znaleźć w internecie. Z pomocą takich firm znacznie ograniczamy poziom ryzyka z importem związanego, gdyż zamawiane towary z Chin są kontrolowane i pochodzą od sprawdzonych producentów.

Import towarów ma duży wpływ na przemysł

Widać więc, że proces importu towarów przyczynia się do rozwoju wielu sektorów przemysłu w naszym kraju, także sektora transportu i spedycji. Importowane na dużą skalę towary z Chin muszą przecież zostać rozwiezione do odbiorców na terenie całego kraju. Jest to duża szansa na stałe zlecenia dla firm funkcjonujących w Szczecinie. Świadczy o tym choćby liczba zarejestrowanych i z powodzeniem funkcjonujących w tym mieście firm transportowych.

Więcej o zawodzie importera przeczytasz tu.

Comments are closed.