Zawarcie związku małżeńskiego w Polsce związane jest z ustanowieniem wspólnoty majątkowej. Nie jest to jedyne rozwiązanie. Drugim jest bowiem podpisanie tzw. intercyzy, czyli rozdzielności majątkowej. Polacy jednak częściej decydują się na to pierwsze. W momencie rozwodu wspólnota majątkowa ustaje, nie oznacza to jednak, że majątek małżonków jest dzielony na pół. W takich sytuacjach przydaje się adwokat podział majątku Wrocław można dzięki temu przeprowadzić znacznie szybciej oraz unikając dodatkowych kosztów.

Podział majątku nie jest realizowany automatycznie

Aby przeprowadzić procedurę podziału majątku konieczny jest wniosek ze strony byłych współmałżonków. Dobrze jeśli w jego przygotowaniu pomaga im adwokat podział majątku Wrocław można zrealizować na dwa sposoby: notarialnie lub na drodze sądowej. W bardzo prostych przypadkach zdarza się, że podział majątku dokonywany jest od razu podczas rozprawy rozwodowej. Warunkiem jest aby takie działanie nie przedłużyło znacząco samej sprawy rozwodowej.

Szybki podział majątku, zaraz po rozprawie rozwodowej to rozwiązanie które wskaże jako słuszne praktycznie każdy adwokat podział majątku Wrocław zrealizowany szybko i bez zbędnego przedłużania umożliwia bowiem uniknięcie zbędnych formalności w przyszłości. Dotyczy to zwłaszcza osób, które mają duży majątek.

Wkład w postanie majątku to nie tylko praca zarobkowa

Sądowy podział majątku to rozwiązanie najczęściej spotykane w Polsce. Rozwód często wiąże się z trudnymi emocjami, które uniemożliwiają byłym małżonkom dogadanie się w kwestiach finansowych. W trudnych przypadkach warto aby ze sprawą zapoznał się adwokat podział majątku Wrocław zdecydowanie łatwiej przeprowadzić bowiem pod opieką specjalisty. Zdarza się, że prawnik może pełnić rolę nie tylko wsparcia, ale również mediatora. Z podziałem majątku wiążą się liczne formalności.

Warto aby zajął się nimi adwokat podział majątku Wrocław wymaga ustalenia wkładu każdego z małżonków. Przy czym wkład stricte finansowy jest tutaj ważny, ale nie decydujący. Sąd bierze pod uwagę także inne aspekty, tak aby procedura podziału majątku była sprawiedliwa.

Comments are closed.